Disclaimer

Website Algemeen

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Toch kan de eigenaar, de Sarah-Stichting, niet voor de juistheid en volledigheid daarvan instaan. De website wordt regelmatig bijgewerkt. Hiervan wordt niet vooraf melding gemaakt.

Website Aansprakelijkheid

De Sarah-Stichting aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van eventuele onjuiste of ontbrekende informatie, onjuistheden of het niet goed functioneren van deze website. Verder staat de Stichting niet garant voor de beschikbaarheid en inhoud van websites van derden waarnaar vanaf deze website wordt verwezen.

Website Auteursrecht

Het auteursrecht op deze website berust bij de Sarah-Stichting. Voor het gebruik van teksten en afbeeldingen moet vooraf toestemming worden gevraagd.

Sarahdag Aansprakelijkheid

De Sarah-Stichting is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte of beschadigde bezittingen van deelnemers. 

Privacy

Bij deelname aan de Sarahdag geef je toestemming dat  je naam en woonplaats vermeld word op de deelnemerslijst. Persoonsgegevens worden bewaard tot Sarahdag daarna worden deze vernietigd.

 

 

Voorwaarden deelname Sarahdag 2024

icon okeDe voorwaarden:

- Je bent geboren in 1973 of 1974 en je hebt nog niet eerder deelgenomen aan de Sarahdag Rijsbergen. 

- De inschrijving is pas definitief na betaling van het inschrijfgeld 67,50 euro op bankrekeningnummer NL54 RABO 0145328945 t.n.v Sarahstichting o.v.v. je volledige voor- en achternaam. Betalen gelijk na inschrijving.

- Restitutie van inschrijfgeld is alleen in uitzonderingsgevallen met geldige reden (ziekenhuisopname, overlijden) mogelijk. Dit ivm kosten die al gemaakt worden voor het programma van de Sarahdag.

- Bij inschrijving ga je accoord met vermelding naam en woonplaats bij deelnemerslijst op website.

Tot ziens op de Sarahdag!

 

Inschrijvingen 2024

Save the date: zaterdag 24 augustus 2024! Alle ladies uit Rijsbergen en omstreken die in 1973 of 1974 geboren zijn, zijn van harte welkom!
Inschrijven kan na carnaval!

pencil clip art